De Heemkundekring beschikt over een aantal archieven en bestanden, welke o.a. bij stamboomonderzoek nuttig kunnen zijn. Tegen de daarvoor geldende tarieven kunnen eventueel fotocopieën gemaakt worden.
Op onze website zijn opgenomen :

 • Adresboek 1949
  Op 1 juli 1949 is de oude wijkindeling vervallen. Met ingang van deze datum is een straatsgewijze nummering ingevoerd.
 • Bestand met Bidprentjes, overlijdensAdvertenties en of Rouwbrieven. 
  In dit bestand kunt u zien of er in de archieven bij de heemkundekring een bidprentje, een overlijdensadvertentie en of een rouwbrief aanwezig is.

 • Notariële akten

  Bij de Heemkundekring zijn vele notariële akten aanwezig van o.a. openbare verkopen, verhuren, leningen. Al deze akten kunnen ingezien worden. Hiervan is een index op naam van gemaakt. In deze index staan de naam en voornamen, plaatsnaam van betreffende persoon, aktenr. en aktedatum.

 •  Beeldbanken.
   Op de site www.hetgeheugenvanettenenleur.nl vindt u de biblotheek-, foto-, bidprentjes-, devotieprentjes-, knipselkrant- en de objecten-beeldbank.