De Heemkundekring beschikt over een aantal archieven en bestanden, welke o.a. bij stamboomonderzoek nuttig kunnen zijn. Tegen de daarvoor geldende tarieven kunnen eventueel fotocopieën gemaakt worden.

Op onze website zijn opgenomen :

  • Adresboek 1949
    Op 1 juli 1949 is de oude wijkindeling vervallen. Met ingang van deze datum is een straatsgewijze nummering ingevoerd.
    In de tabel staan de wijkletter, huisnummer en toevoeging vermeld met daarvoor de nieuwe straatnaam en huisnummer. Voorts is de hoofdbewoner toegevoegd. 
  •  Bestand met Bidprentjes, overlijdensAdvertenties. 
  •  In dit bestand kunt u zien of er in de archieven bij de heemkundekring een Bidprentje, een overlijdensAdvertentie en of een Foto aanwezig is.

  •  Beeldbanken.
     Op de site www.hetgeheugenvanettenenleur.nl vindt u de biblotheek-, foto-, bidprentjes-, devotieprentjes-, knipselkrant- en de objecten-beeldbank.