Privacyverklaring Heemkundekring Jan uten Houte.

Inleiding
Vereniging Heemkundekring Jan uten Houte, is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar leden, donateurs of andere persoonsgegevensverstrekkers, alsmede de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De vereniging houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Toestemming
Als gegevensverstrekker heb je ons uitdrukkelijk toestemming gegeven, of geef je ons uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Delen met anderen
Heemkundekring Jan uten Houte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Grondslag voor verwerking
Uitgangspunt hierbij is dat de vereniging enkel gegevens verwerkt, zolang dit het doel waarvoor de gegevens nodig zijn dient, en wordt voldaan aan (een van) deze punten:

 • Toestemming van de betrokkene
 • Wettelijke verplichting
 • De noodzaak vanuit een gerechtvaardigd belang

 Voorbeelden van redenen waarom de vereniging gegevens verwerkt zijn
Het aanvragen van een lidmaatschap, nieuwsbrief, of andere dienst

 • Toezenden en toegang verlenen tot (gratis) content of informatie
 • Het bezorgen van ledeninfo/ledenbladen en boekuitgaven
 • Informeren over (incidentele) evenementen of activiteiten
 • Persoonlijk e-mail of telefonisch contact
 • Het oproepen voor een algemene ledenvergadering
 • Het verwerken van donaties

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken. Ook treffen wij hierbij eventueel maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan ons (gerechtvaardigd) belang.

De vereniging verwerkt, afhankelijk van het doel, de volgende gegevens

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Een telefoonnummer
 • Een e-mailadres
 • Een banknummer wat blijkt uit contributiebetalingen of donaties
 • Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en mondeling
 • Foto`s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze of uw diensten, zoals bijvoorbeeld gezinslidgegevens vrijwilligers, gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van jouw eigen uitdrukkelijke verzoek.

Verantwoordelijk bestuurslid
Bestuurslid Jos Buijs is ,functionaris gegevensbescherming, en is te bereiken via e-mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . In zijn dossier bevindt zich een inventarisatie van alle persoonsgegevens die ons ter beschikking zijn gesteld, waarvoor we die gebruiken en voor wie die toegankelijk zijn. De Websites en Sociale media worden beheerd door vrijwilligers welke handelen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op zoals bovenstaand, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bovengenoemde verantwoordelijk bestuurslid. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Hij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tevens is een verwerkingsregister in ons dossier aanwezig.

Beveiliging
Heemkundekring Jan uten Houte, neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze digitale informatie is opgeslagen op onze eigen server in ons verenigingsgebouw, dan wel ondergebracht bij professionele privacy gewaarborgde organisaties.  Ons verenigingsgebouw en archief is voorzien van een alarminstallatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.