Wat is heemkunde?

Wat is heemkunde? Wat is onze doelstelling? En wat doen wij allemaal?

 
1
1
19 oktober 2020 in Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Nieuwe website Heerma van Voss.

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 19 oktober 2020 Op maandagmorgen 19 oktober gaat de nieuwe website www.heermavanvoss.nl de lucht in. Het bestuur van “Jan uten Houte” presenteert met trots een…
Lees meer
25 oktober 2021 in Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Boekpresentatie 22 oktober 2021.

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 25 oktober 2021 Volgend jaar bestaat onze Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar. In aanloop naar het jubileumjaar is op vrijdag 22 oktober een speciaal…
Lees meer
24 januari 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

75 jaar Bevrijd.

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 27 januari 2020 Holocaust Tweede Wereldoorlog Van 22 tot en met 27 januari zijn de namen voorgelezen van de 102.000 vermoorde Joodse, Roma en Sinti…
Lees meer
5 september 2021 in Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Programma Open Monumentendagen Etten-Leur.

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 5 september 2021 Op 11 & 12 september zijn de BankGiro Loterij Open Monumentendagen. Dagen die, als gevolg van de Covid-19 richtlijnen, een Hybride invulling…
Lees meer

Over heemkundekring Jan uten Houte.

Opgericht op 11 mei 1947.

Aangesloten bij de stichting “Brabants Heem”, te ‘s-Hertogenbosch.

Wat is heemkunde?

Heemkundekring Jan uten Houte onderzoekt, bewaart en ontsluit informatie betreffende het materiële en immateriële cultureel erfgoed van de eigen heem.

In ons geval is dat Etten-Leur en omstreken. Anders gezegd is het het onderzoek naar de eigen leefomgeving, met als doel de aldus verkregen kennis te behouden en of te verspreiden. De studie richt zich zowel op het heden als het verleden.

Het materiële (tastbaar) cultureel erfgoed omvat roerend erfgoed (bijvoorbeeld: archieven en bibliotheken) en onroerend erfgoed (bijvoorbeeld: archeologie, monumenten of bouwwerken).

Het  immateriële erfgoed is het cultureel erfgoed dat niet tastbaar is.

Het bestaat uit de volgende domeinen:

Oraal erfgoed (bijvoorbeeld: dialect), podiumkunsten (bijvoorbeeld: muziek), sociale gewoontes en gebruiken (bijvoorbeeld:rituelen), natuur en universum (bijvoorbeeld: eetcultuur) en Ambachtelijke vaardigheden en technieken (bijvoorbeeld: ambachten).

Wat is het doel van de heemkunde?

Met deze kennis een inzicht te verkrijgen in het wel en wee van de eigen streek en een grotere waardering op te brengen voor al het schone wat de eigen omgeving biedt.

 • De vereniging heeft ten doel: het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

 • Al hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.

 • Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en politiek.

Wat doet de heemkundekring?

 • Ze bestudeert en legt de plaatselijke geschiedenis vast.

 • Ze doet archiefonderzoek.

 • Ze geeft publicaties uit.

 • Ze doet aan en helpt bij genealogisch onderzoek.

 • Ze organiseert lezingen en workshops.

 • Ze organiseert tentoonstellingen.

 • Ze doet aan archeologisch onderzoek.

 • Ze neemt deel aan activiteiten waar heemkunde een rol speelt.

 • Ze vestigt de aandacht op, en het behoud van, monumenten.

 • Ze bestudeert en legt het plaatselijk dialect vast.

 • Ze onderzoekt gewoonten en gebruiken.

 • Ze beheert drie websites:

Het bestuur

Heb je een vraag aan een van onze bestuursleden? Stuur een e-mail of bel. Deze informatie kun je vinden bij contact.

Stamboomonderzoek

De Heemkundekring beschikt over een aantal archieven en bestanden, welke o.a. bij stamboomonderzoek nuttig kunnen zijn.

Heb je een vraag?

Wie je meer informatie wie wij zijn en wat wij doen? Neem contact op.

Weblinks

Hier vindt u een aantal weblinks gegroepeerd per categorie. Ga naar de categorie waar je naar zoekt.