Wat is heemkunde?

Wat is heemkunde? Wat is onze doelstelling? En wat doen wij allemaal?

 
1
1
27 april 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Cultuurhistorie Digitaal

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 26 april 2020 Cultuurhistorie digitaal Rondje Etten-Leur e.o. / Leo Dekkers: https://youtu.be/Ufru9X-Py10 Tentoonstelling ’75 jaar Bevrijd’ / Leo Dekkers: in bewerking The man on the…
Lees meer
4 mei 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Nieuwsbericht 4 mei 2020

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 4 mei 2020 Onthullen plaquette Samuel Levie (uitgesteld) Het onthullen van de gedenksteen aan Samuel Levie aan de Roosendaalseweg dicht bij de plaats waar de…
Lees meer
30 augustus 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Links naar diverse cultuurhistorische websites.

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 30 augustus 2020 Onder deze noemer willen we voortaan de diverse links vermelden waarmee men nog meer informatie kan krijgen over cultuurhistorische projecten. Bijzonder deze…
Lees meer
6 oktober 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Aangepaste activiteiten oktober 2020.

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 6 oktober 2020 Klik hier om informatie over de activiteiten van oktober 2020 te openen . Click the edit button to add your testimonial. Click…
Lees meer

Over heemkundekring Jan uten Houte.

Opgericht op 11 mei 1947.

Aangesloten bij de stichting “Brabants Heem”, te ‘s-Hertogenbosch.

Wat is heemkunde?

Heemkundekring Jan uten Houte onderzoekt, bewaart en ontsluit informatie betreffende het materiële en immateriële cultureel erfgoed van de eigen heem.

In ons geval is dat Etten-Leur en omstreken. Anders gezegd is het het onderzoek naar de eigen leefomgeving, met als doel de aldus verkregen kennis te behouden en of te verspreiden. De studie richt zich zowel op het heden als het verleden.

Het materiële (tastbaar) cultureel erfgoed omvat roerend erfgoed (bijvoorbeeld: archieven en bibliotheken) en onroerend erfgoed (bijvoorbeeld: archeologie, monumenten of bouwwerken).

Het  immateriële erfgoed is het cultureel erfgoed dat niet tastbaar is.

Het bestaat uit de volgende domeinen:

Oraal erfgoed (bijvoorbeeld: dialect), podiumkunsten (bijvoorbeeld: muziek), sociale gewoontes en gebruiken (bijvoorbeeld:rituelen), natuur en universum (bijvoorbeeld: eetcultuur) en Ambachtelijke vaardigheden en technieken (bijvoorbeeld: ambachten).

Wat is het doel van de heemkunde?

Met deze kennis een inzicht te verkrijgen in het wel en wee van de eigen streek en een grotere waardering op te brengen voor al het schone wat de eigen omgeving biedt.

 • De vereniging heeft ten doel: het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

 • Al hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.

 • Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en politiek.

Wat doet de heemkundekring?

 • Ze bestudeert en legt de plaatselijke geschiedenis vast.

 • Ze doet archiefonderzoek.

 • Ze geeft publicaties uit.

 • Ze doet aan en helpt bij genealogisch onderzoek.

 • Ze organiseert lezingen en workshops.

 • Ze organiseert tentoonstellingen.

 • Ze doet aan archeologisch onderzoek.

 • Ze neemt deel aan activiteiten waar heemkunde een rol speelt.

 • Ze vestigt de aandacht op, en het behoud van, monumenten.

 • Ze bestudeert en legt het plaatselijk dialect vast.

 • Ze onderzoekt gewoonten en gebruiken.

 • Ze beheert drie websites:

Het bestuur

Heb je een vraag aan een van onze bestuursleden? Stuur een e-mail of bel. Deze informatie kun je vinden bij contact.

Stamboomonderzoek

De Heemkundekring beschikt over een aantal archieven en bestanden, welke o.a. bij stamboomonderzoek nuttig kunnen zijn.

Heb je een vraag?

Wie je meer informatie wie wij zijn en wat wij doen? Neem contact op.

Weblinks

Hier vindt u een aantal weblinks gegroepeerd per categorie. Ga naar de categorie waar je naar zoekt.