Wat is heemkunde?

Wat is heemkunde? Wat is onze doelstelling? En wat doen wij allemaal?

 
1
1
20 november 2019 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Activiteiten Heemkundekring Jan uten Houte

Jaarboek 2020: “Oorlogsherinneringen en -Verhalen uit Etten-Leur”. De oorlogsverhalen die we hebben opgetekend en ontvangen, hebben geleid tot een heel boek, hier zijn we trots op. Het boek is bij…
Lees meer
31 maart 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Laatste informatie over annuleren activiteiten en ‘Van Gogh in de cholera-epidemie’.

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 31 maart 2020 Annuleren activiteiten Naar aanleiding van de landelijke maatregelen om het Coronavirus in te dammen hebben wij al onze activiteiten tot en met…
Lees meer
10 maart 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Afgelasten Sponsor-vrienden-van-Heem-EL

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 10 maart 2020 In verband met het Coronavirus in Nederland heeft het kabinet gisteravond opnieuw vergaderd. De inwoners van Noord-Brabant worden opgeroepen om thuis te…
Lees meer
24 februari 2020 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

De Vergeten V1 op de Leur

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter. Datum: 24 februari 2020 De Vergeten V1 op de Leur 'Onze Lieve Vrouwke, gift 'm nog een douwke'. Het is een schietgebedje dat in West-Brabant na…
Lees meer

Over heemkundekring Jan uten Houte.

Opgericht op 11 mei 1947.

Aangesloten bij de stichting “Brabants Heem”, te ‘s-Hertogenbosch.

Wat is heemkunde?

Heemkundekring Jan uten Houte onderzoekt, bewaart en ontsluit informatie betreffende het materiële en immateriële cultureel erfgoed van de eigen heem.

In ons geval is dat Etten-Leur en omstreken. Anders gezegd is het het onderzoek naar de eigen leefomgeving, met als doel de aldus verkregen kennis te behouden en of te verspreiden. De studie richt zich zowel op het heden als het verleden.

Het materiële (tastbaar) cultureel erfgoed omvat roerend erfgoed (bijvoorbeeld: archieven en bibliotheken) en onroerend erfgoed (bijvoorbeeld: archeologie, monumenten of bouwwerken).

Het  immateriële erfgoed is het cultureel erfgoed dat niet tastbaar is.

Het bestaat uit de volgende domeinen:

Oraal erfgoed (bijvoorbeeld: dialect), podiumkunsten (bijvoorbeeld: muziek), sociale gewoontes en gebruiken (bijvoorbeeld:rituelen), natuur en universum (bijvoorbeeld: eetcultuur) en Ambachtelijke vaardigheden en technieken (bijvoorbeeld: ambachten).

Wat is het doel van de heemkunde?

Met deze kennis een inzicht te verkrijgen in het wel en wee van de eigen streek en een grotere waardering op te brengen voor al het schone wat de eigen omgeving biedt.

 • De vereniging heeft ten doel: het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

 • Al hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.

 • Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en politiek.

Wat doet de heemkundekring?

 • Ze bestudeert en legt de plaatselijke geschiedenis vast.

 • Ze doet archiefonderzoek.

 • Ze geeft publicaties uit.

 • Ze doet aan en helpt bij genealogisch onderzoek.

 • Ze organiseert lezingen en workshops.

 • Ze organiseert tentoonstellingen.

 • Ze doet aan archeologisch onderzoek.

 • Ze neemt deel aan activiteiten waar heemkunde een rol speelt.

 • Ze vestigt de aandacht op, en het behoud van, monumenten.

 • Ze bestudeert en legt het plaatselijk dialect vast.

 • Ze onderzoekt gewoonten en gebruiken.

 • Ze beheert drie websites:

Het bestuur

Heb je een vraag aan een van onze bestuursleden? Stuur een e-mail of bel. Deze informatie kun je vinden bij contact.

Stamboomonderzoek

De Heemkundekring beschikt over een aantal archieven en bestanden, welke o.a. bij stamboomonderzoek nuttig kunnen zijn.

Heb je een vraag?

Wie je meer informatie wie wij zijn en wat wij doen? Neem contact op.

Weblinks

Hier vindt u een aantal weblinks gegroepeerd per categorie. Ga naar de categorie waar je naar zoekt.