Skip to main content
Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Nieuwe website Heerma van Voss.

By 19 oktober 2020No Comments

Informatie: Piet Paantjens, voorzitter.

Datum: 19 oktober 2020


Op maandagmorgen 19 oktober gaat de nieuwe website www.heermavanvoss.nl de lucht in.

Het bestuur van “Jan uten Houte” presenteert met trots een nieuwe website. Deze is gewijd aan leven, werk en nalatenschap van suiker-fabrikant S.C.J. Heerma van Voss (1841-1934) en aan luchtvaart in/bij Etten-Leur. De website, www.heermavanvoss.nl, is 19 oktober online geplaatst, 86 jaar geleden de sterfdatum van S.C.J. Heerma van Voss. Hiermee wordt postuum hulde gebracht aan hem.

De website is opgezet om zijn bewaarde en verzamelde nalatenschap eenvoudig toegankelijk te maken. Ook aspecten van de suikerindustrie en het maatschappelijke en sociale leven komen aan bod.

In 1869 begon S.C.J. Heerma van Voss aan zijn succesvolle 50-jarige carrière in de suikerindustrie. In 1919 zette hij er een punt achter. Deze 50 jaar staan centraal in zijn lange leven. Behalve de suiker was er nog veel meer dat hem interesseerde en bezighield. Hij betekende ook veel voor zijn omgeving, de regio, zijn familie, zijn kerk en allerlei organisaties. In zijn tijd was hij een bekende Nederlander.

Hij kan omschreven worden met de woorden markant, innovatief, ondernemend, vasthoudend, weldoener, sociaal bewogen, familieman, nors en oprecht.

De website is gebouwd door Johan Baaten en Arie de Bruin is de webmaster.

Nalatenschap

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de eerste vlucht van een gemotoriseerd vliegtuig in Nederland, op 27 juni 1909 nabij Etten en Leur.

De nalatenschap van Heerma van Voss is groot; er is nog van en over hem beschikbaar.

De nieuwe website biedt publicaties in boekvorm aan, in pdf-formaat. Elk “boek” is een verzamelwerk(je), een bundeling van een deel van het bewaard gebleven erfgoed, met feiten, gebeurtenissen en verhalen, in woord en beeld.

Na die eerste vlucht zijn in Etten-Leur nog veel andere activiteiten in de lucht geweest.

Met deze website wil Heemkundekring “Jan uten Houte” te Etten-Leur deze markante persoonlijkheid, zijn leven, werk en nalatenschap, maar ook de luchtvaart in Etten-Leur, blijvend een plaats geven.

Voorgeschiedenis

Eind 1998 begon Arie de Bruin een onderzoek naar bronmateriaal van de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland. In 1999 zou in het Nationaal Luchtvaartmuseum “Aviodome” op Schiphol (nu “Aviodrome”, Lelystad), een expositie gewijd worden aan 90 jaar Nederlandse luchtvaart, met de titel “90 Jaar Vliegende Hollanders”. Tijdens de voorbereidingen sprak en dacht Arie de Bruin mee met andere vrijwilligers en medewerkers en beloofde genoemd onderzoek te gaan doen.

Al snel kwam hij in contact met Piet Coppens, conservator van het heemkundig streekmuseum “Jan uten Houte” (nu “Streekmuseum Etten + Leur”). En zo ging de bal rollen.

Het voorgaande is de feitelijke aanloop geweest naar de totstandkoming van deze website. Wat vanaf 1998 vervolgens ontdekt en gebeurd is ten aanzien van de “eerste vlucht op 27 juni 1909 bij Etten-Leur”, “Heerma van Voss” en alles wat daarbij betrokken kan worden, vormt een ontdekkingstocht. Die kan nu meebeleefd worden.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Vul dan het formulier op de website in om de Nieuwsbrief aan te vragen. Correcties en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld.

bestuur Indieners

error: Inhoud is beschermd !!