Ontmoet het bestuur.

Klik op de foto voor meer informatie over wat deze persoon allemaal doet voor de vereniging.

Piet Paantjens

Voorzitter

Ik ben Piet Paantjens 70 jaar, 46 jaar getrouwd met Corry, heb een zoon, schoondochter en drie kleinkinderen. Allen woonachtig in Etten-Leur. Ik ben geboren in Oud Gastel en al meer dan veertig jaar Ettenaar.

Ruim drie jaar ben ik bestuurslid bij Jan uten Houte. Bij het verzelfstandigen van de twee organisaties heb ik gekozen voor de Heemkundekring omdat het bevorderen van de belangstelling voor het West Brabants erfgoed mij na aan het hart ligt.

Voor mijn pensionering was ik werkzaam in het bouw- en civieltechnisch aandachtsveld. Daardoor was ik lange tijd bestuurslid bij Stadswerk en dagelijks bestuurslid bij de internationale organisatie IFME.

In Etten-Leur heb ik de omniumsportvereniging Poldersport mee opgericht en was jarenlang voorzitter. In die tijd heb ik ook het initiatief genomen om het Etten-Leurse Sportgala te organiseren. Dat heb ik tien jaar mogen presenteren. Buiten dat ben ik twintig jaar vrijwillig brandweerofficier bij Brandweer Etten-Leur geweest en heb ik bijna vijfentwintig jaar geleden het feest rond het 225-jarig bestaan van de brandweer georganiseerd.

(Volgend jaar bestaat de brandweer 250 jaar!)

Verder ben ik al weer vijf jaar voorzitter van de oudste bridgeclub en van de Adviescommissie cultuurhistorische bebouwing van Etten-Leur.

Vanwege die laatste functie en als vrijwilliger bij de Heemkundekring ben ik momenteel nauw betrokken bij het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de graven en de maatschappelijke kwaliteiten van de begravenen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Die adviescommissie heeft er ook voor gezorgd dat de gemeentelijke monumentenlijst met honderd objecten is uitgebreid en dat momenteel wordt bezien hoe in samenspraak met de Heemkundekring hieraan bijzondere aandacht kan worden besteed, zodat eenieder hiervan kan genieten.

Verder zie ik als uitdaging om met de Heemkundekring meer activiteiten te organiseren voor leden en geïnteresseerden en te bezien hoe dat in samenwerking met andere Heemkundigen en het Stichtingsbestuur van het museum kan worden gedaan. Belangrijk daarbij is als bestuur te zorgdragen voor een fijne en efficiënte werkomgeving voor onze vrijwilligers maar vooral ook voor het informeren van onze leden over het Brabants Erfgoed middels artikelen, boeken, exposities, genealogie, website, facebook, presentaties, heemquiz, excursies naar heemkundig erfgoed en erfgoed ledenbijeenkomsten.

Voorlopig doe ik dat als waarnemend voorzitter van de Heemkundekring en hoop in het komende jaar verdere versterking voor ons bestuur te mogen begroeten.

06 55148695

Wim Buijs

Secretaris

Ik ben geboren in 1950 en sinds januari 2016 genietend van mijn pensioen. Daarvoor heb ik ruim 50 jaar gewerkt bij een elektrotechnische installatiebedrijf in de afdeling regeltechniek voor klimaatbeheersing. Als 15 jarig jongetje uit het toenmalig vissersdorp Moerdijk ging ik voor de eerste keer de Moerdijkbrug over om in Zwijndrecht te gaan werken als elektrotechnisch hulpmonteur. Dat viel in eerste instantie nog niet mee daar ik begon met een LTS diploma machinebankwerker. Na 18 jaar avondstudie op HBO niveau, waarvan een groot gedeelte schriftelijk bij PBNA, ben ik binnen het bedrijf uiteindelijk opgeklommen tot business-unit manager en maakte 25 jaar deel uit van het DMT-team.

Tijdens de middelbare schooltijd van mijn twee zonen ben ik voorzitter geweest van de oudercontact groepen op het KSE en lid van de MR. Na deze periode ben ik een aantal jaren lid geweest van het bestuur van de KSE totdat het bestuur werd omgevormd door een raad van toezicht.

Van 1994 tot en met 2013 ben ik voorzitter geweest van Scouting Paulus. In deze periode heb ik mij ingezet voor het krijgen van een goed Scouting onderkomen dat uiteindelijk is gevonden op de huidige locatie aan de Kokkestraat. Een tweede belangrijke mijlpaal was het oprichten van een stichting voor de drie Scouting verenigingen in Etten-Leur. Het belang van de stichting moest liggen om met elkaar als drie verenigingen meer voor elkaar te krijgen bij o.a. de gemeente en een goede onderlinge samenwerking. Dat is meer dan goed gelukt.

Begin 2020 ben ik door Anton van Dorst, de huidige penningmeester, gevraagd of ik wat voor de Heemkundekring voelde. Anton kende mij uit zijn werkzame leven omdat hij werkvoorbereider was op mijn afdeling. Na een gesprek met Piet Paantjens, onze voorzitter, zag ik wel wat bestuurlijke taken die door mij vervuld konden worden. Uiteindelijk is dat secretaris geworden. Mijn inzet bij onze vereniging richt zich vooral op het krijgen en houden van een structurele organisatie voor onze vrijwilligers en bestuursleden. Daarnaast vind ik van belang om een goede samenwerking te hebben met andere verenigingen, stichtingen en professionele organisaties met als doel om gezamenlijk de beste resultaten te behalen voor de leden en overige belanghebbende.

06 53756761

Anton van Dorst

Penningmeester

Ik ben Anton van Dorst afleverdatum maart 1951, geboren uit Ettense ouders.
Mijn eerste 2 levensjaren heb ik doorgebracht op de Haansberg, toen verhuist naar een nieuwbouwwijk in Etten. Mijn scholing heb ik gehad op de Gerardus Majella , de ULO bij de broeders van liefde en op de UTS in Breda. Daarnaast in de avonden een aantal cursussen gevolgd.
In mijn werkzame leven ben ik in verschillende functies werkzaam geweest. Monteur, tekenaar, constructeur, instrumentatie, verantwoordelijk voor de werkplaats, ontwerp en programmeur van industriële automatisering en de bijbehorende installaties, calculator, en nog een aantal verwante functies.
Op mijn 54ste ben ik van werkgever veranderd en werd Wim Buijs mijn hoofd.
Nu ben ik alweer een aantal jaren vrijgesteld van alle werkzaamheden en daar geniet ik van.

Hoe kom je dan bij JanutenHoute terecht?
Vanaf mijn 19de jaar ben ik actief binnen het Etten-Leurse. In 1970 organiseerde ik met een aantal bekenden, nu vrienden, een popfestival tijdens Amilto in de oude limonadefabriek van Van Haperen later in niet permanente hallen. Dit hebben we 10 jaar gedaan. Eerst vanuit de Tienerhoeve later hebben we Stichting Step gevormd.
Vanuit deze Stichting hebben we 50 jaar van alles georganiseerd o.a. Stepraces, kerstmarkten, curiosamarkten, Popfestivals in de veemarkthal, Oranjemarkt, Amiltosport en nog vele andere evenementen. Hierbij fungeerde ik als secretaris en/of penningmeester. In 1978 ben ik benaderd om bij stichting carnaval de Stijloren toe te treden.
Daar ben ik raadslid geweest, vervolgens adjudant en daarna voorzitter. Als voorzitter vond ik dat carnaval in Etten wel een boost kon gebruiken. Ik kwam in gesprek met Jac van Dongen van de Klomp over dit onderwerp en uit dit gesprek is uiteindelijk het Mami op de carnavalsmaandag ontstaan. Ik ben 12 jaar voorzitter geweest van Mami een aantal jaren bestuurslid en daarna penningmeester. In 2019 heb ik deze taak overgedragen en in 2020 heb ik mijn laatste Mami gevierd.
In 1984 werd ik opgenomen in het Amilto-comité. Hier werd ik verantwoordelijk voor de beurs en de kermis. Dit hield in de standhouders plaats toebedelen, de beursadministratie, overleg en afspraken met de leverancier van de hallen en vloerbedekking. Tijdens de opbouw controle op de diverse werkzaamheden. Ontvangen en plaats toewijzing van exposanten en kermisexploitanten. Afhandelen van klachten en controle op hun werkzaamheden. Later was mijn functie algemeen secretaris.

Jos Buijs ken ik al vele jaren op verschillende manieren. Wij wonen bij elkaar in de buurt en komen elkaar wel eens tegen en maken een praatje. Bij een van deze gesprekken vroeg hij of het penningmeesterschap van JanutenHoute iets voor mij was. Ik heb hier heel lang over nagedacht en ik wilde eerst de club een beetje leren kennen. Uiteindelijk had Jos toch beet.
Na een gesprek met de voorzitter waarin naar voren kwam dat er aanvulling in het bestuur gewenst was heb ik Wim Buijs benaderd met de boodschap; toen had jij een baantje voor mij, nu heb ik een baantje voor jou. Na zijn kennismakingsgesprek met de voorzitter had ik (hem) ook beet.

06 25205482

Piet Paantjens

PR en Communicatie

Deze functie wordt voorlopig waargenomen door Piet Paantjens.

06 55148695

Jos Buijs

Werkgroep coördinator

Ik ben Jos Buijs, 66 jaar, getrouwd met Joke, heb een zoon en dochter en vier kleinzonen.
Ik ben geboren en getogen Leurenaar en woon in De Vlinder.
Toch ben ik in 2012 bij Jan uten Houte in Etten binnengestapt, omdat ik een boek wilde gaan schrijven over de scheepvaarthistorie in de Leurse haven.
Ik ben gepensioneerd consultant en heb als ABAB adviseur, voornamelijk ondernemers in de glastuinbouw ondersteund bij hun ondernemersbeslissingen.
Hoewel ik eindelijk eens wilde stoppen met vrijwilligerswerk wat ik al sinds mijn 19e doe, ben ik sinds 2014 bij onze heemkundekring voorzitter van de Schrijversgroep en Werkgroep coördinator.
Door de bestuurlijke herstructurering die onlangs heeft plaatsgevonden, werd ik nadrukkelijk verzocht toch weer bestuurlijk aan de slag te gaan. Ik denk mee over de toekomst van onze vereniging en zet de lijnen mee uit. Ik neem nu binnen het Heemkundebestuur het secretariaat waar, tot we een nieuwe secretaris/secretaresse hebben gevonden.
Met mijn eigen gewenste boek ben ik nog niet verder dan inventarisatie en heb ik archieven doorgespit. Thans ben ik naast al het bestuurswerk, bezig met de afronding van deel 1 van de komende boekenserie “Etten-Leur Maakt Muziek”.
Daarnaast besteed ik nog tijd aan meerdere bestuursfuncties, doe ik vrijwilligerswerk en ben ik medeoprichter en hobby kok bij de Etten-Leurse mannen kookclub, La Cuisine de Luer anno 1995.
Verder houdt ik een historisch bedrijfsvaartuig in de vaart en zorg ik mede, dat sint en pieten in de Leurse haven aan kunnen komen.

06 57348006 

Bernhard Koevoets

Activiteiten coördinator

076 5021655

Wim Hendrikx

ICT-coördinator

Ik ben Wim Hendrikx, getrouwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Ik ben Werktuigbouwkundig Ingenieur en als zodanig heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt o.a. bij Mammoet en Skil.
De laatste 23 jaren van mijn werkzaam bestaan heb ik bij Avans Hogeschool en zijn voorgangers gewerkt als opleidingsmanager Werktuigbouwkunde bij wat eerst heette HTS-Breda.
De laatste jaren heb ik mij beziggehouden met de kwaliteit van het onderwijs. Ook heb ik enige jaren in de Medenzeggenschapsraad gezeten. Nu zit ik nog regelmatig als externe deskundige bij examens.
Ik heb 40 jaren in Liesbos gewoond en heb daar in het bestuur van het Gemeenschapshuis gezeten en in het parochiebestuur.
Na de verkoop van ons huis ben ik in Etten-Leur komen wonen en omdat een aantal mensen vonden dat ik nu over meer vrije tijd beschik, heb ik mij kandidaat gesteld voor het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant en ben ik gestrikt voor het bestuur van Jan uten Houte.
Hier houd ik mij nu bezig met de coördinatie van de ICT-werkgroep. Belangrijke zaken daarbij zijn het technisch beheer van de website en het in werking houden van de PC’s, het netwerk en het opslagsysteem de NAS. Recent zijn er een aantal PC’s bijgeplaatst in onze ruimte op het Burchtplein en aangesloten op internet.
De foto hiernaast is uit een ver verleden, zoals dat past bij een heemkundekring. Ik zit op de 3e rij, de derde persoon van vooraf geteld.
Er zijn nog twee zussen van mij actief binnen de heemkundekring dus ik zal wel goed worden gecontroleerd.

06 49904220

Piet Vermunt

Algemene Zaken

Piet is geboren in 1940 te Rucphen en opgegroeid op de Zeg. Na de lagere school en de ambacht school gaan werken als automonteur. Tussendoor in dienst geweest, alles bij elkaar zo een 15 jaar. Daarna 5 jaar in de bouw gewerkt. Dit was het werkzame leven. Door een minder goede gezondheid kwam hij toen in de WAO. Ondanks zijn gebreken niet stil gaan zitten, via vrijwilligerswerk voor verenigingen (Bouw en Houtbond FNV, FNV, Gehandicapte-platform, Platform Minima, Wijkvereniging en nu ook KBO-Etten en Heemkundekring Jan uten Houte) een steentje bijgedragen aan het welzijn en geluk van veel mensen in West-Brabant.
Bij de eerder genoemde organisaties diverse functies binnen het bestuur vervuld, zoals voorzitter, penningmeester en secretaris. Naast deze functies ook als organisator, coördinator of medewerker bij evenementen, voorlichting en ondersteuning actief, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak, aldus vaak met werkgeversinstanties, overheidsinstanties en belanghebbende overleg gevoerd, onderhandeld en/of geadviseerd. Dit was het vrijwilligers (verenigingsleven) tot nu toe.
Dan nu nog een stukje van mijn eigen leven, eind jaren zestig leerde ik Betsie Monden kennen en 1969 zijn wij met elkaar getrouwd. Dankzij haar 4 kinderen hadden we gelijk een groot gezin maar er kon er nog wel 1 bij. In 2019 waren wij 50 jaar getrouwd. De kinderen hadden allen hun eigen partner gevonden, dit bracht met zich mee dat er 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind in ons leven kwamen die ook aandacht opeisten. Dit jaar 2020 hopen wij beide onze 80ste verjaardag te vieren.
Iets minder leuke dingen hebben we beleefd, iets meer dan 15 jaar geleden in de oudste kleinzoon verongelukt en 8 jaar geleden de oudste zoon ook overleden (beide met Pinksteren)
Groetjes, Piet Vermunt en Betsie Monden.
pwvermunt@hetnet.nl

06 36027459