Skip to main content

Ontmoet het bestuur.

Klik op de foto voor meer informatie over wat deze persoon allemaal doet voor de vereniging.

Wim Buijs

Voorzitter

Ik ben geboren in 1946 in Oud Gastel en sinds 1975 woonachtig in Etten-Leur. Al meer dan vijftig jaar getrouwd met Corry, heb een zoon, schoondochter en drie kleinkinderen. Allen woonachtig in Etten-Leur.
In 2013 ben ik bestuurslid bij onze Heemkundekring en vanaf 2016 voorzitter. Bij het verzelfstandigen van het Streekmuseum en de Heemkundekring heb ik gekozen voor onze Heemkundekring omdat ik het bevorderen van de belangstelling voor het West Brabants erfgoed mij na aan het hart ligt.
Voor mijn pensionering was ik werkzaam in het bouw- en civieltechnisch aandachtsveld. Daarbij was ik lange tijd bestuurslid bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk en bij de internationale organisaties CEBC (Consortium of European Building Control) en IFME (International Federation of Municipal Engineering)
In Etten-Leur heb ik de omnium-sportvereniging Poldersport mee opgericht en was jarenlang voorzitter. In die tijd heb ik ook het initiatief genomen om de Sportverkiezingen en het Sportgala te organiseren. Buiten dat ben ik twintig jaar vrijwillig Brandweerofficier bij de Brandweer Etten-Leur geweest. Momenteel ben ik ook nog voorzitter van de oudste bridgeclub van Etten-Leur en van de Adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing.
Ik zie het als een uitdaging om met de Heemkundekring meer activiteiten te organiseren voor leden en geïnteresseerden. Belangrijk daarbij is om als bestuur samen met de werkgroepen te zorgen voor een fijne werkomgeving voor onze vrijwilligers en het informeren van onze leden. Ook in deze Coronatijd. Momenteel bekijken we hoe we de ExpoRuimte aan het Burchtplein nog intensiever kunnen gaan gebruiken zodra de Coronamaatregelen dit toestaan.

06 53756761

Wim Buijs

Secretaris

Ik ben geboren in 1950 en sinds januari 2016 genietend van mijn pensioen. Daarvoor heb ik ruim 50 jaar gewerkt bij een elektrotechnische installatiebedrijf in de afdeling regeltechniek voor klimaatbeheersing. Als 15 jarig jongetje uit het toenmalig vissersdorp Moerdijk ging ik voor de eerste keer de Moerdijkbrug over om in Zwijndrecht te gaan werken als elektrotechnisch hulpmonteur. Dat viel in eerste instantie nog niet mee daar ik begon met een LTS diploma machinebankwerker. Na 18 jaar avondstudie op HBO niveau, waarvan een groot gedeelte schriftelijk bij PBNA, ben ik binnen het bedrijf uiteindelijk opgeklommen tot business-unit manager en maakte 25 jaar deel uit van het DMT-team.

Tijdens de middelbare schooltijd van mijn twee zonen ben ik voorzitter geweest van de oudercontact groepen op het KSE en lid van de MR. Na deze periode ben ik een aantal jaren lid geweest van het bestuur van de KSE totdat het bestuur werd omgevormd door een raad van toezicht.

Van 1994 tot en met 2013 ben ik voorzitter geweest van Scouting Paulus. In deze periode heb ik mij ingezet voor het krijgen van een goed Scouting onderkomen dat uiteindelijk is gevonden op de huidige locatie aan de Kokkestraat. Een tweede belangrijke mijlpaal was het oprichten van een stichting voor de drie Scouting verenigingen in Etten-Leur. Het belang van de stichting moest liggen om met elkaar als drie verenigingen meer voor elkaar te krijgen bij o.a. de gemeente en een goede onderlinge samenwerking. Dat is meer dan goed gelukt.

Begin 2020 ben ik door Anton van Dorst, de huidige penningmeester, gevraagd of ik wat voor de Heemkundekring voelde. Anton kende mij uit zijn werkzame leven omdat hij werkvoorbereider was op mijn afdeling. Na een gesprek met Piet Paantjens, onze voorzitter, zag ik wel wat bestuurlijke taken die door mij vervuld konden worden. Uiteindelijk is dat secretaris geworden. Mijn inzet bij onze vereniging richt zich vooral op het krijgen en houden van een structurele organisatie voor onze vrijwilligers en bestuursleden. Daarnaast vind ik van belang om een goede samenwerking te hebben met andere verenigingen, stichtingen en professionele organisaties met als doel om gezamenlijk de beste resultaten te behalen voor de leden en overige belanghebbende.

06 53756761

Anton van Dorst

Penningmeester

Ik ben Anton van Dorst afleverdatum maart 1951, geboren uit Ettense ouders.
Mijn eerste 2 levensjaren heb ik doorgebracht op de Haansberg, toen verhuist naar een nieuwbouwwijk in Etten. Mijn scholing heb ik gehad op de Gerardus Majella , de ULO bij de broeders van liefde en op de UTS in Breda. Daarnaast in de avonden een aantal cursussen gevolgd.
In mijn werkzame leven ben ik in verschillende functies werkzaam geweest. Monteur, tekenaar, constructeur, instrumentatie, verantwoordelijk voor de werkplaats, ontwerp en programmeur van industriële automatisering en de bijbehorende installaties, calculator, en nog een aantal verwante functies.
Op mijn 54ste ben ik van werkgever veranderd en werd Wim Buijs mijn hoofd.
Nu ben ik alweer een aantal jaren vrijgesteld van alle werkzaamheden en daar geniet ik van.

Hoe kom je dan bij JanutenHoute terecht?
Vanaf mijn 19de jaar ben ik actief binnen het Etten-Leurse. In 1970 organiseerde ik met een aantal bekenden, nu vrienden, een popfestival tijdens Amilto in de oude limonadefabriek van Van Haperen later in niet permanente hallen. Dit hebben we 10 jaar gedaan. Eerst vanuit de Tienerhoeve later hebben we Stichting Step gevormd.
Vanuit deze Stichting hebben we 50 jaar van alles georganiseerd o.a. Stepraces, kerstmarkten, curiosamarkten, Popfestivals in de veemarkthal, Oranjemarkt, Amiltosport en nog vele andere evenementen. Hierbij fungeerde ik als secretaris en/of penningmeester. In 1978 ben ik benaderd om bij stichting carnaval de Stijloren toe te treden.
Daar ben ik raadslid geweest, vervolgens adjudant en daarna voorzitter. Als voorzitter vond ik dat carnaval in Etten wel een boost kon gebruiken. Ik kwam in gesprek met Jac van Dongen van de Klomp over dit onderwerp en uit dit gesprek is uiteindelijk het Mami op de carnavalsmaandag ontstaan. Ik ben 12 jaar voorzitter geweest van Mami een aantal jaren bestuurslid en daarna penningmeester. In 2019 heb ik deze taak overgedragen en in 2020 heb ik mijn laatste Mami gevierd.
In 1984 werd ik opgenomen in het Amilto-comité. Hier werd ik verantwoordelijk voor de beurs en de kermis. Dit hield in de standhouders plaats toebedelen, de beursadministratie, overleg en afspraken met de leverancier van de hallen en vloerbedekking. Tijdens de opbouw controle op de diverse werkzaamheden. Ontvangen en plaats toewijzing van exposanten en kermisexploitanten. Afhandelen van klachten en controle op hun werkzaamheden. Later was mijn functie algemeen secretaris.

Jos Buijs ken ik al vele jaren op verschillende manieren. Wij wonen bij elkaar in de buurt en komen elkaar wel eens tegen en maken een praatje. Bij een van deze gesprekken vroeg hij of het penningmeesterschap van JanutenHoute iets voor mij was. Ik heb hier heel lang over nagedacht en ik wilde eerst de club een beetje leren kennen. Uiteindelijk had Jos toch beet.
Na een gesprek met de voorzitter waarin naar voren kwam dat er aanvulling in het bestuur gewenst was heb ik Wim Buijs benaderd met de boodschap; toen had jij een baantje voor mij, nu heb ik een baantje voor jou. Na zijn kennismakingsgesprek met de voorzitter had ik (hem) ook beet.

06 25205482

Piet Paantens

PR en Communicatie

Zonder geschiedenis is er geen toekomst want een goede toekomst wordt gebouwd op een gedegen kennis van de geschiedenis.

Ik ben Krijn ten Hove, geboren Utrechtenaar(1966) en via omzwervingen in Haarlem en Den Bosch ruim 20 jaar terug in Etten-Leur terechtgekomen.

Als je ergens met plezier wilt wonen moet je je bewust zijn van de geschiedenis waar je woont. En hoe ouder je wordt en hoe langer je ergens woont des te meer krijg je mee van de geschiedenis en ga je je er meer in verdiepen. Nadat ik als correspondent voor de Etten-Leurse bode aan de slag ging en ik met veel mensen in gesprek ging over de geschiedenis van Etten-Leur, waaronder voorzitter Piet Paantjens, werd mijn interesse voor de Heemkundekring Jan Uten Houte aangewakkerd.

Ik zie het als een mooie uitdaging de rijke historie van Etten en Leur, en het gezamenlijke Etten-Leur, mede veilig te stellen, levend te houden en onder de aandacht te brengen van de inwoners en alle andere geïnteresseerden. Waarbij ik vooral de vele mooie verhalen achter de ontstaansgeschiedenis, de mooie panden, economische en culturele ontwikkeling, gebeurtenissen en evenementen als mooie anekdotes zie en als een waardevol erfgoed om niet te vergeten welke ontwikkelingen Etten-Leur heeft doorgemaakt door de jaren heen.

Om zo de mooie rijke geschiedenis van Etten-Leur naar voren te laten komen in de toekomst die voor ons ligt.

06 55148695

Jos Buijs

Werkgroep coördinator

Ik ben Jos Buijs, geboren in 1950, getrouwd met Joke, heb een zoon en dochter en vier kleinzonen.
Ik ben geboren en getogen Leurenaar en woon in De Vlinder.
Toch ben ik in 2012 bij Jan uten Houte in Etten binnengestapt, omdat ik een boek wilde gaan schrijven over de scheepvaarthistorie in de Leurse haven.
Ik ben gepensioneerd consultant en heb als ABAB adviseur, voornamelijk ondernemers in de glastuinbouw ondersteund bij hun ondernemersbeslissingen.
Hoewel ik eindelijk eens wilde stoppen met vrijwilligerswerk wat ik al sinds mijn 19e doe, ben ik sinds 2014 bij onze heemkundekring voorzitter van de Schrijversgroep en Werkgroep coördinator.
Door de bestuurlijke herstructurering die onlangs heeft plaatsgevonden, werd ik nadrukkelijk verzocht toch weer bestuurlijk aan de slag te gaan. Ik denk mee over de toekomst van onze vereniging en zet de lijnen mee uit. Ik neem nu binnen het Heemkundebestuur het secretariaat waar, tot we een nieuwe secretaris/secretaresse hebben gevonden.
Met mijn eigen gewenste boek ben ik nog niet verder dan inventarisatie en heb ik archieven doorgespit. Thans ben ik naast al het bestuurswerk, bezig met de afronding van deel 1 van de komende boekenserie “Etten-Leur Maakt Muziek”.
Daarnaast besteed ik nog tijd aan meerdere bestuursfuncties, doe ik vrijwilligerswerk en ben ik medeoprichter en hobby kok bij de Etten-Leurse mannen kookclub, La Cuisine de Luer anno 1995.
Verder houdt ik een historisch bedrijfsvaartuig in de vaart en zorg ik mede, dat sint en pieten in de Leurse haven aan kunnen komen.

06 57348006 

Bernhard Koevoets

Activiteiten coördinator

Ik ben Bernhard Koevoets, zo’n kleine 70 jaar geleden geboren in de Bisschopsmolenstraat.
In m’n jeugd zat ik op de Gerardus Majella school en op m’n 14de ben ik gaan werken bij Drukkerij Koevoets.
Ik heb 44 jaar in het grafische vak gezeten, waarvan 24 jaar in loondienst en 20 jaar als directeur/eigenaar.
In 1973 ben ik getrouwd met Riet.
We hebben 2 dochters gekregen die getrouwd zijn en die voor 4 kleinkinderen hebben gezorgd.
Als ras Ettenaar heb ik altijd belangstelling gehad voor onze plaats.
Zo vond ik het vroeger een sport om alle straatnamen (ook buitengebied) te kennen!
Sinds het straatnamenboek “van Aalscholver tot Zwermlaken” hoeft dat gelukkig niet meer.
Omdat ik overal interesse voor heb, ben ik nergens vakkundig genoeg in (behalve natuurlijk wel in het grafische vak), maar praat wel graag overal in mee, dus ligt de post activiteiten mij wel.

076 5021655

Wim Hendrikx

ICT-coördinator

Ik ben Wim Hendrikx, getrouwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Ik ben Werktuigbouwkundig Ingenieur en als zodanig heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt o.a. bij Mammoet en Skil.
De laatste 23 jaren van mijn werkzaam bestaan heb ik bij Avans Hogeschool en zijn voorgangers gewerkt als opleidingsmanager Werktuigbouwkunde bij wat eerst heette HTS-Breda.
De laatste jaren heb ik mij beziggehouden met de kwaliteit van het onderwijs. Ook heb ik enige jaren in de Medenzeggenschapsraad gezeten. Nu zit ik nog regelmatig als externe deskundige bij examens.
Ik heb 40 jaren in Liesbos gewoond en heb daar in het bestuur van het Gemeenschapshuis gezeten en in het parochiebestuur.
Na de verkoop van ons huis ben ik in Etten-Leur komen wonen en omdat een aantal mensen vonden dat ik nu over meer vrije tijd beschik, heb ik mij kandidaat gesteld voor het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant en ben ik gestrikt voor het bestuur van Jan uten Houte.
Hier houd ik mij nu bezig met de coördinatie van de ICT-werkgroep. Belangrijke zaken daarbij zijn het technisch beheer van de website en het in werking houden van de PC’s, het netwerk en het opslagsysteem de NAS. Recent zijn er een aantal PC’s bijgeplaatst in onze ruimte op het Burchtplein en aangesloten op internet.
De foto hiernaast is uit een ver verleden, zoals dat past bij een heemkundekring. Ik zit op de 3e rij, de derde persoon van vooraf geteld.
Er zijn nog twee zussen van mij actief binnen de heemkundekring dus ik zal wel goed worden gecontroleerd.

06 49904220

VACATURE

Algemene Zaken

VACATURE
Algemene Zaken
error: Inhoud is beschermd !!