Skip to main content

Collectiebeheer.

 

Collectie beheer.

Het beheren van een voor iedereen toegankelijke bibliotheek / documentatiecentrum, waar mensen de geschreven, de gedrukte en gedigitaliseerde documentatie, betreffende de geschiedenis en cultureel historisch erfgoed van Etten-Leur en naaste omgeving kan raadplegen uit interesse of voor onderzoek.

Naast de bibliotheek bestaat de collectie van de Heemkundekring ook uit beeldmateriaal, bidprentjes en rouwadvertenties, foto’s papier en digitaal, krantenartikelen en de website “Het Geheugen van Etten-Leur”.

Beeld- en geluid-materiaal.

Het beeld- en geluid-materiaal bestaat uit historisch belangrijke oude en nieuwe beelden van Etten-Leur en Etten-Leurenaren. Het is van belang dat de dragers van het beeld- en geluid-materiaal zodanig bewaard worden dat het materiaal tot in de verre toekomst hoor- en zichtbaar te reproduceren is. Een continu onderhoud in de vorm van dupliceren met behoud van kwaliteit zodat het op de dan gangbare apparatuur afspeelbaar is.

Bidprentjes en rouwadvertenties.

Historische belangrijke oude en nieuwe bid- en devotie prentjes verzamelen, indexeren en zuurvrij archiveren. Naast het papierenarchief worden de bid en devotie prentjes ook gedigitaliseerd en geïndexeerd. Ook de historische belangrijke oude en nieuwe rouwadvertenties worden gedigitaliseerd en geïndexeerd.

Foto materiaal.

Het fotomateriaal bestaat uit historische belangrijke oude en nieuwe foto’s van Etten-Leur en Etten-Leurenaren. De papieren-foto’s worden geïndexeerd, gearchiveerd en gedigitaliseerd. De digitale foto’s worden op hun beurt weer geïndexeerd en indien mogelijk voorzien van een korte omschrijving van het object of persoon c.q. personen die afgebeeld zijn.

Krantenartikelen.

De verzameling krantenartikelen bestaat uit historische belangrijke oude en nieuwe artikelen van Etten-Leur en Etten-Leurenaren. De artikelen worden geïndexeerd en gearchiveerd.

Website “Het Geheugen van Etten-Leur”.

De website www.hetgeheugenvanetten-Leur.nl is de beeldbank van Etten-Leur. Op de website is  de gedigitaliseerde collectie terug te vinden. Het vullen van de website is een continu proces en is ook nog niet afgerond. Er zullen nog vele uren aan besteed moeten worden waarvoor gepassioneerde vrijwilligers welkom zijn.

Naast de collectie van de Heemkundekring is er ook een deel van de collectie van het streekmuseum Etten + Leur te bekijken.

error: Inhoud is beschermd !!