Skip to main content

Dialectwerkgroep.

 

Het doel van deze dialectgroep is om het Etten-Leurse dialect te behouden.

De dialect-groep bestaat uit 5 leden:

Adri Nuiten, Piet Luijten, Johan Kerremans, Jan van den Berg sr. en Corry Musters- Hendrikx.

In 2015 zijn we met deze groep gestart.

We komen (als er geen corona is) om de ca 6 weken bij elkaar. Dat zijn ook gezellige bijeenkomsten. Er wordt op zo’n avond veel dialect gesproken en gelachen over vroegere gebeurtenissen en mensen. Dan bespreken we wat we kunnen doen om het dialect te ‘bewaren’ voor de toekomst. We bespreken wie wat gedaan heeft, en luisteren  dan naar verhalen, gedichten, liedjes, interviews. Nu zetten we deze verhalen, liedjes, gedichten interviews nog in onze eigen werkmap.

Het doel van deze dialectgroep is om het Etten-Leurse dialect te behouden.

Dit dialect wordt namelijk door een steeds kleiner wordende groep nog gesproken. Veel ouderen kennen deze streektaal nog omdat dit thuis gesproken werd. Het is nu grotendeels verdwenen door diverse invloeden, o.a. van media en onderwijs.

Een dialect is een  gesproken taal en daarom moeilijk op te schrijven. Er bestaat echter een woordenboek dat vele begrippen en voorwerpen uit het Etten-Leurse dialect beschrijft: “TètteleursWoordeboek” van Frans Verschuren.

Hoe willen we deze Etten-Leurse streektaal graag behouden?

**Door verhalen op te schrijven, maar deze ook voor te lezen en dit op te nemen en op te slaan op de website van Jan uten Houte. Zodat men deze later terug kan lezen, maar ook beluisteren.

**Interviews met Etten-Leurenaren die in het dialect kunnen vertellen over hun leven en waar ze gewoond en gewerkt hebben.

**Door oude liederen en gedichten op te nemen en op de website te plaatsen.

**De dialectgroep kan eventueel een presentatie verzorgen over bovenstaande onderwerpen.

error: Inhoud is beschermd !!