Skip to main content

Vereniging Heemkundekring Jan uten houte

De heemkundekring Jan uten Houte is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen nut beogende instellingen).

ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en energiebelasting.

Doet u een gift aan een culturele ANBI dan heeft u een extra aftrekmogelijkheid.Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een Internetsite een aantal gegevens publiceren.

VERENIGING HEEMKUNDEKRING JAN UTEN HOUTE

RSIN/fiscaal nummer ANBI  8048 81108

Contactgegevens

Markt 53,

4875 CC  ETTEN-LEUR

Telefoon 076-5034244

Email info@janutenhoute.nl 

Bankrekening nr. NL95 RABO 0115 2766 37

Het beloningsbeleid

De vereniging heeft geen beloningsbeleid. Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd.De doelstellingDe vereniging heeft ten doel:

  • Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek , volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

  • Al hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.

  • Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, het bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  • De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en politiek.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

Begroting

error: Inhoud is beschermd !!